Giải pháp GSM BBU+RRU

12 Sep 2007
00:00

Công ty ZTE đã giá»›i thiệu giải pháp GSM BBU+RRU của mình, thừa kế công nghệ sợi quang từ xa Ä‘á»Æ’ cho phép triá»Æ’n khai trạm gốc phân tán, vá»›i khối bÄÆ’ng gốc (BBU) có thá»Æ’ há»— trợ dung lượng của 48TRX.

Trạm gốc phân tán BBU+RRU dá»â€¦ triá»Æ’n khai vàcó mức giá cạnh tranh. ZTE đã công bố các giải pháp trạm gốc phân tán có thá»Æ’ há»— trợ nÄÆ’m tiêu chuẩn vô tuyến khác nhau bao gồm W-CDMA, TD-SCDMA, GSM, CDMA vàWiMAX. Công ty tuyên bố làcông ty đầu tiên đầu tiên trong ngành cung cấp giải pháp BBU+RRU đầy đủ.

Web site: http://www.zte.com.cn/

Related content

Comments
No Comments Yet! Be the first to share what you think!

This website uses cookies

This provides customers with a personalized experience and increases the efficiency of visiting the site, allowing us to provide the most efficient service. By using the website and accepting the terms of the policy, you consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy.